Some call it Europe, We call it Home
Aktuálne

16.5.2023 - 21.5.2023 * Zúčastnili sme sa na jarnej Agore v meste Enschede foto na Instagrame a FB

13.1.2023 * Voľby do boardu AEGEE-Bratislava na obdobie 2023/2024:

Najbližšie events
ČESKO-SLOVENSKÝ VÍKEND 10.VÝROČIE - 3.11.2023 - 5.11.2023

Je to desať rokov, čo sme začali túto úžasnú cestu, a je čas to oslaviť! Pripojte sa k nám na našom jubilejnom desaťm zjazde Česko-Slovenských antén AEGEE. Prihlásnie na https://forms.gle/fuVoAobDPGgJd1on6

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page
Čo je AEGEE?

AEGEE je jedna z najväčších medziodborových študentských organizácií v Európe. Ide o mimovládnu, politicky nezávislú neziskovú organizáciu, ktorá je otvorená študentom a mladým ľuďom všetkých odborov. AEGEE bolo založené v roku 1985 v Paríži av dnešnej dobe združuje asi 13 000 členov v 161 univerzitných mestách v 40 krajinách Európy

Vízia

AEGEE sa usiluje o demokratickú a rozmanitú Európu bez hraníc, ktorá je sociálne, ekonomicky a politicky jednotná a zároveň podporuje zapojenie mladých ľudí do jej budovania a rozvoja

Poslanie

AEGEE umožňuje mladým ľuďom a študentom získať aktívnu úlohu v spoločnosti. Vytvára pre nich priestor pre dialóg, príležitosť k neformálnemu vzdelávaniu a osobnému rozvoju. AEGEE posilňuje vzájomné porozumenie a približuje Európu mladým ľuďom.

Eventy

Organizovanie medzinárodných akcií patrí medzi kľúčové aktivity AEGEE. Plníme tak víziu a poslanie AEGEE prostredníctvom interkultúrnej výmeny, osobného rozvoja a neformálneho vzdelávania, tematických projektov, politickej angažovanosti a priestoru pre diskusiu. Práve počas týchto udalostí majú študenti jedinečnú príležitosť na vyjadrenie svojich názorov, nápadov a dojmov na rôzne témy, ktoré sú pre AEGEE aktuálne. A koniec koncov každý event je ideálnou príležitosťou na stretnutie sa so starými priateľmi, ktoré ste vďaka AEGEE spoznali či zoznámenie sa s novými.

AGORA

Agora je Valné zhromaždenie AEGEE, ktoré sa koná dvakrát ročne, a to na jar a na jeseň. Tejto najväčšej a najdôležitejšej udalosti sa zúčastňuje približne 800-200 zástupcov antén z celej Európy, aby spoločne určili smerovanie celej organizácie najmä prostredníctvom voľby kandidátov na otvorené pozície, tém nadchádzajúcich projektov atď.

European Planning Meeting (EPM)

EPM je, rovnako ako Agora, jedným z najväčších a najdôležitejších eventov, ktorý sa koná každú jar a zúčastňuje sa ho približne 300 aktívnych zástupcov jednotlivých antén. Hlavným cieľom EPM je navrhnúť tému, v duchu ktorého sa ponesú všetky aktivity AEGEE v nasledujúcom roku. Okrem hlasovania sú pripravené aj panelové diskusie, diskusie pri okrúhlom stole spojené s danou témou či rôzne workshopy.

Network Meeting (NWM)

NWM sa organizuje každých 6 mesiacov za účelom vzájomného zdieľania a odovzdávania skúseností v rámci siete AEGEE. Je to event plný workshopov a diskusií zameraných na problematike oblastnej antén AEGEE. Program NWM je väčšinou zameraný na projekt manažment, prezentačné zručnosti a ďalší rozvoj soft skills, ale aj Public Relations, Fundraising a diskusie aktuálnych AEGEE tém, ako napr.: nezamestnanosť mladých, mobilita študentov a ich možnosti vyššieho a neformálneho vzdelávania. Vďaka modelu zdieľania skúseností nováčikovia počas tohto eventu lepšie preniknú do princípu fungovania jednotlivých antén a celého AEGEE. NWM je tiež ideálnou akciou na dohováranie budúcej spolupráce medzi anténami.

European Schools and Trainings

Veľká časť aktivít AEGEE je zameraná na neformálne vzdelávanie, ktorému sa venuje najmä orgán AEGEE Academy. AEGEE Academy v spolupráci s ďalšími orgánmi či anténami organizuje European Schools. Tieto eventy sú pojaté formou prednášok, workshopov a spolupráce na tematicky zameraných prípadových štúdií, ako napríklad Projekt Management, Public Relations (PR), IT, Fundraising, organizovanie Summer University alebo Training for Trainers, pre všetkých, ktorí by sa radi stali súčasťou AEGEE Academy a raz sami prostredníctvom workshopov odovzdávali svoje skúsenosti. Skúsení tréneri, workshopy a atmosféra, ktorá na týchto eventoch panuje, vytvára perfektné prostredie pre vstrebávanie novo nadobudnutých vedomostí a rýchly posun a rozvoj existujúcich zručností

Summer University

Summer University (SU), alebo "letné" ako ich my bežne nazývame, je najstarším projektom AEGEE, ktorý tento rok oslavuje 30. výročie založenia. SU je neformálny 2-3 týždne trvajúci projekt zameraný najmä na nové zážitky a poznávanie kultúr, ktorý každoročne organizuje 60-70 antén v celej AEGEE sieti. Účastníkmi SU sa môže stať každý, kto je členom AEGEE a bude na základe neformálneho kreatívneho motivačného listu usporiadajúcou anténou vybraný. SU je vďaka svojmu zábavnému charakteru najobľúbenejším eventom AEGEE a tiež u väčšiny členov prvým impulzom pre ich aktívne zapojenie do diania na lokálnej či medzinárodnej úrovni.

Local Training Course (LTC)

LTC je event na lokálnej úrovni, ktorý anténa organizuje za účelom integrácie nováčikov, prehĺbenia ich znalostí o AEGEE a jeho fungovaní, ale zároveň ďalšieho rozvoja aj skúsených členov. Jedná sa o 1 - 3-dňový event zameraný na workshopy o AEGEE, eventoch, fungovaní antény a možnostiach zapojenia, ďalej soft skills a osobný rozvoj. Workshopy sú prekladané teambuildingovými aktivitami na utuženie kolektívu.

Lokálna anténa
AEGEE-Bratislava

AEGEE-Bratislava je anténou (pobočkou) jednej z najväčších európskych interdisciplinárnych organizácií AEGEE.

AEGEE-Bratislava bolo založené v roku 1992. Napriek tomu, že už od tej doby je naším útočiskom Univerzita Komenského v Bratislave, kde sa koná väčšina podujatí, ktoré organizujeme, naši členovia môžu byť z akejkoľvek univerzity bez ohľadu na národnosť či odborové zameranie. Vďaka členstvu v AEGEE-Bratislava sa každý člen stáva súčasťou siete AEGEE a môže sa tak zúčastniť nielen lokálnych stretnutí a podujatí organizovaných v Bratislave, ale aj nepreberného množstva medzinárodných eventov po celej Európe!

V AEGEE-Bratislava sa schádzame pravidelne raz týždenne alebo v rámci rôznych ďalších voľnočasových aktivít. Informácie o aktuálnych a plánovaných udalostiach nájdete na našej facebookovej stránke..

Board AEGEE-Bratislava
Prezident AEGEE-Bratislava
Martin Roman
Vice-prezident/sekretár AEGEE-Bratislava
Daniel Mihálik
Pokladník/FR AEGEE-Bratislava
Dalibor Dedáček
We Are Awesome
Some Fun Fucts
350+
Eventov za rok
13K+
Členov
43
Krajín
200+
Antén
Video
Kontakt
Adresa

Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava, Slovakia

Tel. číslo

(+421) 904-973888

Email Address (Prezident)

martin_roman@live.com

Ako sa stanem členom?

Za členské 9€ získaš možnosť zúčastniť sa všetkých domácich aj medzinárodných eventov

Napíš na Facebook

Alebo Instagram