O AEGEE

Čo je to AEGEE?

AEGEE je najväčšia organizácia združujúca študentov z celej Európy. AEGEE je rôznorodá skupina spájajúca ľudí s rôznymi názormi. Neexistuje typický člen AEGEE. To je dôvod prečo AEGEE úspešne uskutočňuje integrovanú Európu, zatiaľ aspoň na študentskej úrovni.

Čo ukrýva týchto 5 písmen a čo znamenajú?

Je to celkom jednoduché – názov pochádza z francúzštiny a je skratkou pre “Association des Etats généraux des Etudiants de l`Europe”. Žiaden strach, nemusíš si to pamätať hneď, je tu aj oveľa jednoduchšie meno a to: European Students’ Forum, teda Európske fórum študentov.


Čo má AEGEE za cieľ?

AEGEE združuje študentov všetkých odborov zo všetkých krajín Európy. Myšlienka AEGEE je spájať študentov po všetkých stránkach a presadzovať myšlienku Európskej integrácie. Spoznávaním spôsobu života iných ľudí bojujeme proti predsudkom, ktoré máme voči iným národom. AEGEE sa zasadzuje za Európu bez sociálnych, politických, ekonomických a náboženských bariér. Taktiež rozširovať myšlienku zjednotenej Európy a stimulovať európske myslenie medzi študentami, odstraňovať predsudky, stereotypy, bariéry v komunikácii, kultúre, spoznávaním iných kultúr, ľudí a ich spôsobu života, rozširovanie si vedomostí v rôznych oblastiach, prekonávanie jazykových bariér a umožnenie vzniku medzinárodných väzieb a kontaktov, podporovať študentskú mobilitu vo všetkých smeroch.


Akú má AEGEE štruktúru?

AEGEE má v súčasnosti asi 13 000 členov a je najväčšou Európskou študentskou organizáciou. AEGEE bolo založená v Paríži v roku 1985. Každý člen AEGEE patrí do lokálnej skupiny, ktorá sa volá “anténa”. Existuje viac než 200 antén v 40 krajinách Európy.

Druhú úroveň AEGEE tvorí európska centrála v Bruseli – AEGEE-Europe. Jeho hlavnou úlohou je koordinovať naplánované kongresy a iné akcie cez miestne antény, udržiavať kontakt s Európskym parlamentom a inými inštitúciami EÚ. Podľa zásad AEGEE neexistuje národná úroveň medzi anténami a AEGEE-Europe.


Č
o AEGEE robí ?

Antény AEGEE organizujú konferencie, semináre, pracovné stretnutia, regionálne stretnutia, iné programy na voľný čas, letné univerzity, jazykové a iné letné kurzy, organizačné stretnutia, plenárne a výročné zasadnutia AEGEE v celej Európe. Na týchto podujatiach sa študenti stretávajú, diskutujú, vymieňajú si svoje názory, učia sa cudzie jazyky, no hlavne sa spolu zabávajú.

Ako vidíme AEGEE my?